آدرس : تهران، ضلع شمال غربی میدان المپیک، داخل محوطه تجاری، جنب پلیس+۱۰

شماره تلفن : ۰۲۱۴۴۷۲۸۹۸۷

شماره همراه : ۰۹۱۲۴۱۲۶۳۴۰

شماره فکس : ۰۲۱۴۴۷۲۶۷۲۲